Expertiza

Aceasta este o activitate realizată de personalul autorizat de lege pentru a verifica realitatea economică a unei operațiuni economice și / sau financiare, pe baza cercetărilor de documente, date și detalii contabile.

Constă în investigarea situației economice a companiilor, reconcilierea dintre documentele contabile și situațiile financiare și este adesea folosită în procese civile, penale sau comerciale.

Se realizează în scopul de a stabili și a explica problemele economice și financiare indicate de instanță (sau alţii) și are competența de a revizui toate documentele, înregistrările tehnice, operaționale și de contabilitate.

Spre deosebire de controlul financiar, efectuat de către instituțiile statului, care este o activitate permanentă, expertiza contabila este o activitate ocazională, care este prestată numai atunci când este solicitată de către o instanță (sau alţii) și poate confirma sau nega rezultatele unui control financiar referitoare la daune, nereguli, deficiențe, lacune etc.

Expertiză contabilă și servicii conexe

  • Realizarea de expertize contabile judiciare.
  • Realizarea de expertize contabile extrajudiciare (amiabile).
  • Activităţi de cenzorat.
  • Întocmirea de raportări contabile externe, către parteneri, furnizori sau clienţi externi.
  • Verificarea şi certificarea bilanţului contabil.