Contabilitate

O contabilitate eficientă înseamnă măsurarea, evaluarea, cunoașterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obținute din activitatea persoanelor fizice și juridice. În acest scop asigurăm înregistrarea cronologică și sistematică, prelucrarea, publicarea și păstrarea informațiilor cu privire la poziția financiară, performanța financiară și fluxurile de trezorerie, atât pentru cerințele interne ale acestora, cât și în relațiile cu investitorii prezenți și potențiali, creditorii financiari și comerciali, clienții, instituțiile publice și alți utilizatori.

Serviciile noastre au fost special structurate pentru a acoperi întregul necesar al unei companii. Suntem capabili de a prelua toată funcția contabilă a unei companii, externalizarea biroului contabil al acesteia, sau doar partea de verificare și revizuire a activității biroului de contabilitate intern.

Servicii profesionale de contabilitate

 • Avizarea și organizarea activității financiar – contabile.
 • Înregistrarea operațiunilor în baza documentelor primare.
 • Elaborarea balanței de verificare.
 • Elaborarea și certificarea situațiilor financiare anuale.
 • Completarea registrelor contabile obligatorii.
 • Calculul impozitelor pe profit sau veniturile microîntreprinderii, întocmirea și depunerea declarațiilor.
 • Calculul impozitului pe dividende, întocmirea și depunerea declarațiilor.
 • Calculul impozitului pe veniturile persoanelor fizice și juridice nerezidente.
 • Întocmirea și depunerea decontului de TVA și elaborarea jurnalelor de TVA.
 • Consolidarea balanțelor de verificare pentru grupuri de societăți și transpunerea lor în bilanț.
 • Întocmirea de raportări contabile externe, către parteneri, furnizori sau clienți externi.
 • Informarea periodică a conducerii asupra situației economico-financiare a societății.
 • Reprezentare în cadrul controalelor financiare și fiscale efectuate de organele abilitate.
 • Obținerea certificatelor fiscale.
 • Realizarea punctajelor cu administrațiile financiare.

Servicii profesionale de contabilitate

 • Organizarea contabilității de gestiune.
 • Evidența analitică a clienților și furnizorilor.
 • Evidența mijloacelor fixe, calculul amortizării.

Servicii privind organizarea și conducerea contabilității pentru persoanele care optează la externalizarea acestor servicii.

Servicii de supraveghere și verificare a contabilității pentru persoanele care dețin compartiment propriu de contabilitate.

Alte servicii profesionale de contabilitate – acele servicii profesionale de contabilitate a căror necesitate poate apărea accidental în funcție de nevoile firmei sau de modificările legislative:

 • Întocmirea politicilor contabile și a procedurilor contabile
 • Lucrări specifice privind majorarea și diminuarea de capital social
 • Lucrări specifice privind fuziunea, divizarea și lichidarea societăților comerciale

Ai nevoie de un contabil pentru afacerea ta ?